„Slováci slušia porážku rozhanovskú za národné nešťastie... Porážku ich však predsa považujeme za pohromu národnú, preto, že opierali sa výlučne o Slovanov, domácich i zahraničných, a že by z ich víťazstva časom sa vyvinula i národná moc slovenská... Víťazstvo Talianov malo následky pre Slovákov v každom ohľade nedobré.“

V mierne archaickej slovenčine Jonáša Záborského, autora predchádzajúcich riadkov, je kľúč k pochopeniu rozporov medzi predstavami moderných historikov a vlastencov z čias národného obrodenia (i mladších). Jonáš Záborský (1812 – 1876) patril medzi najvýznamnejších, o čom napríklad svedčí skutočnosť, že aj súčasné divadlo v Prešove nesie jeho meno. Bol dramatikom, spisovateľom, publicistom, redaktorom, ale aj historikom, autorom knihy Dejiny Veľkej Moravy a počiatky Uhorska, čo je v tomto rozprávaní rozhodujúce.

Zdedil majetky i povahu

Bude dobre, ak si najprv pripomenieme niektoré historické fakty. Za vlády posledných Arpádovcov sa diali podivné veci. Veľmoži odmietali poslušnosť, povedané s trochou zveličenia – robili si, čo chceli, a krajina tým nesmierne trpela. Slabí králi vždy znamenali svojvôľu, neprávo, násilie páchané silnejšími na slabších, lenže v spomenutých časoch sa to dotýkalo dokonca aj samých kráľov. Ondrejovi II. zavraždili manželku a panovník nedokázal vrahov primerane potrestať. Štefanovi V. bán Joachim uniesol syna. Štefan sa za ním vydal s vojskom, ale z útrap a úmorných letných horúčav napokon sám ochorel a zomrel. Unesený syn, už ako kráľ Ladislav IV., nazývaný Kumánsky, sa v strachu pred veľmožmi nezdržiaval na kráľovskom dvore v Budíne, ale žil v kumánskom tábore. Namiesto neho vládli veľmoži: Čákovci, Abovci, páni z Kyseku a ďalší. Počínali si bezočivo. Henrich z Kyseku zabil a v zúrivosti rozsekal na kúsky vnuka kráľa Bela IV., rovnakého mena, a hoci siahnuť na osobu z kráľovského rodu bolo najväčším zločinom, nestalo sa mu nič, naopak: povýšili ho na slavónskeho bána. Páni z Kyseku viedli s kráľom otvorenú vojnu, vyhrážali sa mu, že ho zvrhnú, čo napokon drasticky vykonali kráľovi Kumáni, ktorí Ladislava v jeho vlastnom stane doráňali na smrť.

Postava ženy s korunou na hlave. Oproti pod omietkou sa našli zničené zvyšky maľby: pripomínala postavu muža.

Postava ženy s korunou na hlave. Oproti pod omietkou sa našli zničené zvyšky maľby: pripomínala postavu muža.