S tromi bojovými vrtuľníkmi urobili niekoľko naozaj nebezpečných, ale divácky príťažlivých formácií.