Po mesiacoch zachraňovania kníh, ktoré by inak skončili na smetiskách a v kontajneroch, sa projekt posunul ďalej. „Podarilo sa nám získať priestory, v ktorých bude bratislavský Domov použitých kníh fungovať,“ s radosťou konštatuje Ľubica Szabóová, ktorá s manželom Martinom celú vec vymyslela. Obiehali Bratislavu, obzerali si budovy, ktoré boli na prvý pohľad nevyužívané, čítali inzeráty. Tipy na priestory prichádzali aj od čitateľov ŽIVOTA. „Mali sme podmienky – hľadali sme niečo, kde bude sucho, nemalo to byť niekde na periférii, aby sme boli ľahko dostupní.“ Nakoniec našli, čo hľadali. Národný ústav celoživotného vzdelávania na Tomášikovej ulici v Bratislave im prenajal časť prízemia svojej budovy. Ľubica hovorí, že je to ideálny priestor a ideálne spojenie so vzdelávacou inštitúciou. „Majú pre naše snaženie pochopenie, ale nájomné je komerčné.“ Všetky výdavky súvisiace so záchranou kníh Szabóovci zatiaľ platia zo svojho rodinného rozpočtu. Ľubica však po nociach píše projekty, aby získali nejaké prostriedky aspoň na čiastočné pokrytie prevádzkových nákladov a mohli realizovať nové aktivity.

„Nechceme, aby sa to nejako komerčne zvrhlo. Knihy nám ľudia darujú za odvoz alebo ich sami prinášajú a naša nezisková organizácia ich bezplatne posúva ďalej,“ prízvukuje Ľubica.

Poklady medzi stránkami

V súčasnosti spolu s dobrovoľníkmi triedia najmä darované knihy. Stovky banánových škatúľ, každú knihu treba vziať do ruky a zadeliť podľa žánru. Kopia sa tu romány, poézia, slovníky, detské knihy, učebnice aj cudzojazyčná literatúra. Nájde sa tu kadečo, nezriedka vypadne z knihy usušený zlisovaný kvietok či papierik s poznámkami. Zohnať ľudí, ktorí sú ochotní prísť zadarmo pracovať, vraj nebol problém. Medzi priateľmi a známymi sa vždy nájde zopár ochotných, ktorí radi podporia dobrú vec. Zapájajú sa aj dobrovoľníci, mladí, v strednom veku i seniori. Takto sa pri knihách stretávajú rôzne generácie. Momentálne sú najväčším problémom knižné police. Na internetovej stránke združenia zverejnili výzvu. „Prečo by mohli ľudia dotovať len hrocha v zoo alebo sponzorovať lavičku v parku? Ak sa nájdu dobrovoľníci ochotní prispieť nám, môžeme im dať na fi nancovanú policu menovku z vďaky, že podporili dobrý projekt,“ hovorí Ľubica. Jedna policová zostava, ktorú potrebujú, stojí až 80 eur, a preto je pre nich každý darovaný cent pomocou. „Predstavujem si to tak, že sem budú môcť prísť ľudia, posedieť si, popozerať si knižky a vziať si domov, čo ich zaujme. Ľudia sa vypytujú, kedy už prvé knihy sprístupníme verejnosti a či by sme nemohli mať podobné knižné miesta aj inde.“

„Pri triedení trpím, pretože mnoho knižiek by som si najradšej vzala domov sama,“ hovorí Ľubica.

„Pri triedení trpím, pretože mnoho knižiek by som si najradšej vzala domov sama,“ hovorí Ľubica.