Kam teda idú?

Už pri výbere tejto témy nám bolo jasné, že ide o háklivú vec. Hovoriť o peniazoch v súvislosti s chorým či postihnutým dieťaťom sa niekomu môže zdať nemiestne. Napriek tomu sú médiá opakovane žiadané, aby o peniazoch v tejto súvislosti hovorili. Zvyčajne vtedy, ak rodičia dieťaťa zistia, že na drahú liečbu v zahraničí nemajú peniaze, a napriek tomu chcú, aby ju ich dieťa podstúpilo. Je to pochopiteľné a určite by sa nikto nechcel ocitnúť na ich mieste. Priebeh zbierania peňazí sa však môže samotným aktérom vymknúť spod kontroly – ľudia napríklad prispievajú ďalej, hoci dôvod už pominul. Stáva sa dokonca, že peniaze sa nemôžu alebo nedajú použiť na účel, na ktorý boli vyzbierané – a nastáva problém. Zvyčajne ich totiž niet komu vrátiť. A to, na čo ich teda príjemcovia použijú, zostáva iba na nich. Takéto peniaze sú ťažko kontrolovateľné a zodpovednosť ľudí, ktorí ich dostali, je väčšinou iba morálna.

Zatiaľ čakajú

Jedným z posledných prípadov takejto zatiaľ nevyužitej zbierky sú peniaze vyzbierané na liečbu bábätka, dnes ročnej Elenky Dicovej, ktorá podľa špecialistu zo Švajčiarska potrebovala liečbu onkologickej diagnózy na ich pracovisku. Rodičia vyčíslili na svojej webovej stránke sumu, ktorú budú zrejme na liečbu potrebovať, a začali zbierať. Ako sami píšu, do dnešného dňa vyzbierali 52 246 eur. Lekári dieťaťa však zároveň požiadali o schválenie zahraničnej liečby jeho zdravotnú poisťovňu, poisťovňa Dôvera liečbu vo Švajčiarsku schválila a v súčasnosti ju aj prepláca. Dicovci to na svojej stránke zverejnili a vyzvali ľudí, aby im viac peniaze na určený účet neposielali. Zároveň napísali, že vyzbierané peniaze na účte zostanú, pretože nevedia, do akej výšky im poisťovňa liečbu dcéry preplatí, ako dlho bude trvať a či ich ešte nebudú potrebovať. Zverejnili svoju adresu aj telefónne číslo, aby ich ktokoľvek z darcov mohol kontaktovať, a sľúbili, že každé čerpanie účtu doložia dokladom na stránke. Urobili teda všetko pre to, aby prijímanie finančných darov od ľudí bolo prehľadné. Keď sme ich však kontaktovali a chceli sme vedieť, ako sa dievčatko v súčasnosti má, jeho mama s nami odmietla komunikovať s tým, že „chce dcéru stiahnuť z mediálneho záujmu“. Elenka sa ešte stále lieči za peniaze poisťovne a je logické, že rodičia teraz neriešia, čo s vyzbieranými peniazmi – práve na túto liečbu – od ľudí bude. Isté však je, že riešiť to budú musieť.

Príbeh Bekeovcov sme sledovali do konca. Peniaze vyzbierané pôvodne pre Dominika dali na detskú onkológiu.

Príbeh Bekeovcov sme sledovali do konca. Peniaze vyzbierané pôvodne pre Dominika dali na detskú onkológiu.