Minulý víkend sadila stromčeky počas podujatia Green National Fest v Brazílii a išlo jej to celkom od ruky.

Gisele zarába milióny, ale žije nudne – usporiadaným rodinným životom.

Gisele zarába milióny, ale žije nudne – usporiadaným rodinným životom.