Súčasný vedie dedinu od desiatich k piatim.

Ktožehovie, či Ivan Mižigár nebol na skusoch v Grécku, pretože ich model hospodárenia má zrejme v krvi. A možno ešte aj rozšafní grécki ekonómovia by sa mali od neho čomu priučiť. Minoritné, čiže nie rómske obyvateľstvo má už nezodpovedného hospodárenia s obecnými financiami dosť.

Rómovia z nájomných bytov na sídlisku Dreveník dlhujú obci už viac ako 142-tisíc eur, ale obecný úrad nikomu z dlžníkov neposlal písomnú výzvu na zaplatenie dlhu, nikomu nedal výpoveď z nájmu. V roku 2009 zašlo obecné zastupiteľstvo vo svojej trúfalosti a v nezákonnom konaní až tak ďaleko, že rómskym rodinám odpustilo dlh vo výške 134-tisíc eur. Išlo o odpustenie dlhu za nájomné, vodné a poplatky za odvoz komunálneho odpadu. Keď okresný prokurátor proti tomuto rozhodnutiu protestoval, zastupiteľstvo bez hlasovania rozhodlo, že 134-tisíc eur môže 108 dlžníkov splácať v mesačných splátkach 5 až 10 eur. Dlh by tak bol splatený za štvrť storočia! Lenže dlžníkom sa aj to zdalo veľa a dohodu o splácaní nedoplatku podpísalo iba 19 rodín zo sto ôsmich!

Starosta Ivan Mižigár má šesť tried základnej školy a plat vyše tritisíc eur plus odmeny.

Starosta Ivan Mižigár má šesť tried základnej školy a plat vyše tritisíc eur plus odmeny.