Odkedy ste starosta?

Od roku 2005, čiže v marci budem sedem rokov.

Robíte aj niečo iné?

Som policajt, normálne v uniforme. Riaditeľ policajného kontaktného strediska medzi Rakúskom a Slovenskom. My máme aj miešané hliadky, v ktorých je jeden Slovák, jeden Rakúšan.

Čiže môžete ísť aj na Slovensko v rakúskej policajnej uniforme?

Desať kilometrov do vnútrozemia. Ale ak máme pátrania, môžeme ísť aj do Košíc na našich policajných autách. Tento rok sme mali asi šesť prípadov, pri ktorých sme chytili páchateľa na Slovensku – zlodej, prepad, krádež auta a tak. Mali sme napríklad prípad krádeže nafty, keď si páchateľ naberal do kanistier vždy tristo litrov a odišiel bez platenia. Každý týždeň. Po Rakúsku unikal, a keď prešiel na slovenské územie, už nešiel rýchlo, spomalil, bol si istý, že je všetko v poriadku. Ani si neviete predstaviť, aký bol prekvapený, že tí Rakúšania sú aj na Slovensku!

Môžete na Slovensku aj strieľať?

Len na ochranu života, nie viac. Nemôžeme zastaviť páchateľa streľbou.

Koľko obyvateľov máte v obci?

Teraz 1 157. Z toho 873 má trvalý pobyt. U nás sú totiž dve možnosti – trvalý pobyt, to sú obyvatelia, ktorí sú pre mňa zaujímaví, lebo za nich dostane obec od kraja peniaze. Potom sú tí, čo majú prechodný pobyt. Aj pre nich musíme zabezpečiť všetku infraštruktúru, ale nedostaneme za nich nič.

Vo Wolfsthale máte projekt, že slovenské učiteľky chodia učiť rakúske deti do škôlky a školy po slovensky. Prečo?

Jedenkrát do týždňa prichádzajú slovenské učiteľky učiť naše deti. Pre mňa je to dôležité, sme susedia. Viem, že nebudú hneď rozprávať perfektne po slovensky, ale snažím sa, aby deti mali pocit, že slovenčina pre nich nie je úplne cudzí jazyk. Keď ho budú pravidelne počuť odmalička, bude ten jazyk pre ne normálny. Bude pre ne prirodzené povedať – dobré ráno, sused.

Prečo?

Lebo Bratislava bude pre nás každým rokom dôležitejšia. To, čo sa deje v Bratislave, bude ovplyvňovať aj to, čo sa deje vo Wolfsthale. Z Wolfsthalu to máme päť minút do centra Bratislavy.

Ako vnímajú rakúski rodičia, že sa ich deti musia učiť po slovensky?

Že je to super! Je to šanca! Deti na slovenčinu ísť nemusia, ale každé tam ide. Hneď prvá učiteľka slovenčiny, ktorú sme mali, bola taká dobrá, že si ani neviete predstaviť, akí spokojní boli rodičia.

Do škôlky vo Wolfsthale chodí raz do týždňa učiť slovenská učiteľka rakúske deti po slovensky.

Do škôlky vo Wolfsthale chodí raz do týždňa učiť slovenská učiteľka rakúske deti po slovensky.